Prosjekter

Liten bedrift med store prosjekter

I 2014 og 2015 var Rørlegger Helgesen underentreprenør ved ferdigstillelsen av omsorgsboliger og en kombinert barnehage og menighetshus i Finnmark på samme tid.